Stem op een Jongere

Een platform voor jongeren en door jongeren

- DOEL: Het mede-ontwikkelen van een platform met informatie voor jongeren over het stemmen en de jongerenkandidaten op de lijsten.
- OPLOSSING: Een platform en campagne met een tool waar alle jongerenkandidaten te vinden zijn en waar ze voor staan.
Achtergrond
Stem op een Jongere is een initiatief gestart in 2020 voor de Tweede Kamer Verkiezingen van maart 2021. Een groep jongeren wilde meer zichtbaarheid creëren voor de kandidaten onder de 30 jaar oud en tevens de jongeren stimuleren hun stem uit te brengen. Anno 2022 is dit doorgegroeid tot een stichting met een bestuur en kernteam.

Uitdaging en aanpak
Als een echt burgerinitiatief en onafhankelijke groep waren er veel uitdagingen om binnen een korte termijn te zorgen voor een werkend platform en bereik. Om dit toch voor elkaar te krijgen waren er veel stappen te zetten op het gebied van het merk, website en marketing met een klein team van experts en vrijwilligers.

Concrete aanpak
Every Second heeft samen met het kernteam zorg gedragen voor:
- Creatie van het merk en bijbehorend image.
- Bouw van de website en contacten voor de bouw van de tool.
- Advisering in de opbouw van een campagne en ondersteuning van het kernteam.
Resultaten
- Stem op een Jongere is een bekend merk binnen de politiek en binnen de jongeren.
- Een sterk kernteam die iedere verkiezingen verder bouwt aan de stichting.
- Stimulans voor jongeren om te gaan stemmen en te stemmen op een jongerenkandidaat.

Conclusie
Samen met diverse jongeren is er een groeiende beweging ontstaan die onder andere te horen was op de nationale radio, gevraagd wordt voor lezingen en een groeiende achterban heeft die gebruikt maakt van de tool.

DE cultuurmakerij

Creatie van een merk die oproept om te creëren.

- DOEL: Het ontwikkelen van een merk voor de creatieve hub van de Galvanitas Fabrieken en lanceren in Nederland.
- OPLOSSING: Een rebels merk met een uitgewerkt doelgroepen profiel, stijlboek en spraakmakende lanceringscampagne.
Achtergrond
De Cultuurmakerij is de culturele broedplaats van Oosterhout en is gevestigd in de hangars aan het Wilhelminakanaal. De broedplaats is onderdeel van een masterplan voor de Galvanitas Fabrieken waar tevens woningen, horeca en een museum komen. Schonk en Schul is de projectontwikkelaar van dit gebied en zet zich in om cultuur en de stad te verbinden op een nieuwe manier.

Uitdaging en aanpak
De Galvanitas Fabrieken zijn nog vol in ontwikkeling en De Cultuurmakerij is de eerste fase van het gehele plan. Het gebied was destijds nog niet bekend in de omgeving en de broedplaats zit gevestigd achter een horecagelegenheid. Om bekendheid te genereren, maar ook voldoende impact was er een rebels merk nodig met een unieke naam en stijl die de juiste doelgroepen ging aanspreken.

Concrete aanpak
Every Second heeft een strategie en traject bedacht voor het ontwikkelen van het merk:
- Vaststellen van de doelgroepen en marktonderzoek doen over hun activiteiten.
- Traject met creatieve sessies voor het vormgeven van het merk en kernwaarden.
- Creatie van het stijlboek aan de hand van de strategie en tijdlijn.
- Ontwikkeling van een lanceringscampagne en long-term marketing tijdlijn.
- Advisering van het uitbreiden van het merk en trainen van de medewerkers/ambassadeurs.

Resultaten
Bereik van 120.000 mensen binnen de doelgroepen.
Een gevulde agenda in de agenda van de afdeling verhuur.
Bekendheid in de regio.

Conclusie
Door de doelgroepen te bepalen en een passende strategie is er een nieuwe broedplaats ontstaan waar in het eerste jaar al veel events zijn gepland en verschillende culturele concepten zijn ontstaan. De Cultuurmakerij is gegroeid van een zeer onbekend concept naar een gevestigde naam in de regio voor cultuur.

gemeente oosterhout 

Duurzaam Ondernemen in de arena

- DOEL: Het ontwikkelen van een vernieuwend concept voor het Ondernemersevent tijdens de Oosterhout Duurzaam week 2022.
- OPLOSSING: een event die stimuleert, inspireert en verbindt in een gave opstelling en met challengers uit de markt als sprekers.
Achtergrond
De Gemeente Oosterhout organiseert samen met vele partners uit de regio de Oosterhout Duurzaamheidsweek. Een volle week gevuld met events, lezingen en activiteiten. Een daarvan is het Ondernemersevent waar ondernemers voor worden uitgenodigd en de laatste trends en informatie worden gedeeld op het gebied van duurzaam ondernemen.

Uitdaging en aanpak
De 5de editie van het ondernemersevent was niet een gegeven. De vorige editie trok weinig ondernemers en sprak verder niet aan. De gemeente wil deze trend in de 5de editie omkeren en gaan voor een volle zaal aan ondernemers. Een flinke uitdaging kijkend naar het imago en voorgaande concepten. Samen met Oosterhout SDG Lokaal is er gewerkt aan een vernieuwend concept, merk en campagne om te zorgen voor een volle zaal.

Concrete aanpak
Samen met Oosterhout SDG Lokaal is er gewerkt aan de volgende onderdelen:
- Schrijven van een nieuw programma en concept voor de avond.
- Ontwikkelen van eigentijds merk en campagne.
- Organiseren van het event en bijkomende onderdelen zoals de proeverij.
- Marketing op doelgroepen voor vullen van de zaal.

Resultaten
- Een gevulde zaal vol met ondernemers uit Oosterhout en ver daarbuiten.
- Zeer positieve reacties van bezoekers en opdrachtgever.
- Een nieuwe award voor start-ups Oosterhout Innovation Award, met nieuwe partners voor komende jaren.
- Een model wat hergebruikt kan worden voor volgende edities.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram