Diensten die wij aanbieden


We werken steeds sneller, moeten ons blijvend aanpassen en vooruitgang is het streven. Elke strategie, campagne of nieuwe dienst of product dient wendbaar en innovatief te zijn. Het team van Every Second is actief in de public affairs, marketing en innovatie en helpt om ambities en ideeën om te zetten naar realistische en doeltreffende oplossingen.

Ontdek onze mogelijkheden en wil je meer weten? Bekijk een van onze proposities of neem contact op met een van onze teamleden.

Advies en strategie

Wij zijn als bedrijven steeds gevoeliger voor veranderingen en vele plannen zijn al snel over de datum. Aan de andere kant verschijnen kansen sneller op het toneeel en om deze te kunnen pakken is er een strategie nodig. Een strategie die zorgt voor wendbaarheid en een innovatief karakter voor onder andere nieuwe markten, concepten en het bereiken van de juiste doelgroep. De succesfactor van dit alles wordt grotendeels bepaald door een frisse blik op het concept en trends.

Every Second ondersteunt in het ontwikkelen van innovatieve strategieën en concepten voor het gehele businessmodel, een onderdeel daarvan en het uitwerken van een passende communicatiestrategie. Dit doen wij door onze experts in het politieke werkveld, analyses van data en trends en 'proven succes cases'.
Communication Strategy
Corporate story
Growth Strategy
Start-up strategy & Acceleration
Investment & Funding strategy
Launch strategy
Media strategy
PR-strategie
Management & Acquisition strategy
Trendanalyse
Validatie idee/marktkans
Innovatiestrategie
Conceptontwikkeling idee tot product
Marktsector analyse
Probleemanalyse
Consultancy innovatie en trends

Innovatie en groei

De term innovatie wordt door de snelle ontwikkelingen steeds vaker in de mond genomen. Nog vaker als een pure containerterm. Every Second breekt de muren van innovatie en ondersteunt in het creëren van een omgeving waar iedereen zijn of haar ideeën kwijt kan en kansen omgezet worden naar een gevalideerd plan en uitwerking.

Dit zorgt voor gezonde groei, met een gezond businessmodel.

Wij helpen stapsgewijs en met keiharde data door te ondersteunen bij ondere andere:

- Het valideren en analyseren van nieuwe ideeën, markten en segmenten.
- Bekijken van nieuwe kansen voor een groei in omzet en winsten.
- Het uitwerken van een idee naar een concreet concept met implementatiestrategie.
- Maken van een strategie om trends en innovatie de ruimte te bieden binnen het bedrijf.

Marketing en PR

Als bedrijf sta je steeds vaker in de belangstelling van de pers en heb je te maken met diverse partijen die je op de voet volgen. Bij elke uiting en beslissing vormen zij een mening. Every Second gebruikt haar kennis uit de politieke en commerciële communicatie om tot een communicatiestrategie te komen die enerzijds luistert naar je volgers en anderzijds je verhaal op een krachtige manier naar de juiste stakeholders brengt.

Tijd voor campagnes met duidelijke doelgroep profielen, teksten die emoties oproepen en beelden die vastgrijpen. Tijd voor een campagne die werkt als een echte kameleon.
Communicatiestrategie
Branding en merkpositionering
Corporate story
(Online) campagne en communicatie
PR-strategie
Adverteer strategie en uitvoering
Mediastrategie
Social-media strategie
Front-end webdesign en customer journey
Doelgroepbepaling en strategie
Stakeholderanalyse
Corporate story
Political impact strategy
Opzet Associatie of vertegenwoordiging
Management associatie/ coalitie 
Stakeholder management 

Public affairs

Public affairs wordt vaak omschreven als de strategie van een organisatie om de politiek te beïnvloeden. Vaak gecombineerd in een zin met de vaardigheid van het lobbyen. Kijkend naar de praktijk omvat public affairs nog veel meer: strategisch communiceren, zorgen voor een goede maatschappelijke positie en belangenbehartiging. De media speelt hierin een steeds belangrijkere rol. Politici zijn gevoelig voor wat de media schrijft en andersom.

Het vormen van een strategie die zorgt voor de juiste successen is maatwerk. Every Second helpt bij het vormen van de juiste boodschap, het vormen van een coalitie bestaande uit eensgezinden en het juist inzetten van de media en marketing. Dit doen we samen met onze partners en ervaringen op lokaal niveau, Brussel en Den Haag.

Validatie en trends

Het team van Every Second komt voort uit een generatie die zich veel focust op social media, zoekmachines zien als basis voor kennis en overal en nergens hun data achterlaten. Deze data komt vooral terecht bij de bedrijven en social media platforms. Deels zijn deze openbaar en vaak is een deel lastig te scannen. 

Door onze ervaring bij het valideren van trends en business modellen van onder andere start-ups hebben wij een duidelijke werkwijze voor het scannen van data, het valideren van trends op houdbaarheidsdatum en kunnen wij marktonderzoek doen die ook de lastige hoekjes openleggen.
Marktonderzoek
Doelgroeponderzoek
Trendanalyse
Innovatie-analyse
Validatierapport
apartmentbooklaptop-phonerocketearthcheckmark-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram